Zarządzanie projektami translatorskimi – lokalizacja, transkreacja oraz copywriting w ujęciu interkulturowym oraz marketingowym NOWOŚĆ!!! Filologia angielska (oferta 2018/19)

Dostępne miasta: Kraków

OPIEKUN MERYTORYCZNY

Dr Adam Bednarek (e-mail: abednarek@spoleczna.pl)

Wieloletni pracownik naukowo dydaktyczny Uniwersytetu Łódzkiego, Wyższej Szkoły Studiów Międzynarodowych oraz Społecznej Akademii Nauk. Odbył staże naukowe na Uniwersytecie w Toronto oraz McMaster. Autor publikacji międzynarodowych. Od lat praktykujący tłumacz zajmujący się przekładem audiowizualnym, lokalizacją stron internetowych, oraz tłumaczeniami z zakresu języka medycyny oraz lotnictwa. Współpracuje z biznesem w tworzeniu innowacyjnych rozwiązań w szkolnictwie zawodowym z zakresu IT. Posiada także doświadczenie w tworzeniu projektów finansowanych ze źródeł europejskich, dotyczących studiów podyplomowych z zakresu komunikacji interkulturowej oraz lokalizacji. Autor projektów szkoleniowych min.:Komunikacja Interkulturowa: Szkolenia z zakresu komunikacji interkulturowej dofinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (2009 -2013). Lokalizacja stron internetowych: Studia podyplomowe dofinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (2011 – 2013).

Wykładowcy:

Dr Adam Bednarek – Socjolingwista, praktykujący tłumacz, intercultural coach;

Dr Iga Lehman – socjolingwistka, specjalizująca się w komunikacji interkulturowej;

Janusz Brot – specjalista do spraw zarządzania projektami unijnymi oraz marketingowymi

Adam Cyrański – certyfikowany Trener Apple®

Jacek Rózga – language coach

OPIS KIERUNKU I CELE STUDIÓW

Głównym problemem w obszarze nauk filologicznych, w tym szeroko pojętej translatoryki, jest bariera we wprowadzeniu do programu zajęć aspektów praktycznych z zastosowaniem technik informatycznych, myśli marketingowej czy umiejętności zarządzania.. Ważnym elementem w przedstawionym kontekście są znajomość języków obcych oraz umiejętność korzystania z tej wiedzy, które stały się  jednym z najważniejszych wymogów stawianych kandydatom, szczególnie w obrębie sektora nowoczesnych usług biznesowych. Podstawowe czynności wymagane od kandydata to rozumienie tekstu pisanego, rozumienie tekstu czytanego, komunikacja ustna, pisanie tekstów. Są to niezbędne umiejętności, gdyż podstawowymi zadaniami ,jakie pracownik wykonuje z użyciem języka obcego jest kontakt z klientem. W omawianym kontekście, najważniejsze dla pracodawców są kompetencje komunikacyjne (tzw. soft skills). W zależności od przedsiębiorstwa wymagane są dodatkowe umiejętności, choć w rozumieniu pracodawców to właśnie komunikacja pozostaje elementem najważniejszym. Kompetencje lingwistyczne oraz komunikacyjne stają się niezbędne w codziennej aktywności zawodowej. Choć wiele osób deklaruje znajomość co najmniej jednego języka obcego, należy stanowczo podkreślić, że sama znajomość kodu językowego bez znajomości tzw. języków specjalistycznych, nie gwarantuje sukcesu zawodowego.

W tym kontekście praca tłumacza poszerza się o nowe kompetencje, które łączą tradycyjne użycie narzędzia jakim jest język. Jednak wiele osób podejmujących się pracy w dużych przedsiębiorstwach nie zna realiów tzw. ‘pozajęzykowych’. Chodzi tu o znajomość, czy też umiejętność poruszania w delikatnych relacjach interkulturowych co powoduje wielokrotne błędy prowadzące do nieporozumień. Komunikacja z klientami, lokalizacja stron internetowych czy transkreacja w celu wytworzenia tekstu dla kultury docelowej to podstawowe umiejętności w zglobalizowanym świecie.  Celem studiów jest przygotowanie kandydatów do pracy w przedsiębiorstwach i instytucjach międzynarodowych i wyposażenia ich w odpowiednie umiejętności werbalno-kulturowo-techniczne z wrażliwością na poprawność językowo-kulturową. Program studiów jest tak skonstruowany, aby absolwent umiejętnie wykorzystał już posiadaną wiedzę językową i teoretyczną z nowo poznanymi aspektami praktycznymi (kulturowymi, społecznymi) i technologicznymi. Takie połączenie pozwoli na podniesienie jego konkurencyjności na dynamicznym rynku pracy.

ADRESACI STUDIÓW

Studia skierowane są do osób zainteresowanych zdobyciem wiedzy i umiejętności potrzebnych do funkcjonowania w anglojęzycznym środowisku biznesowym, translatorycznym i marketingowym.

SYLWETKA ABSOLWENTA

Studia skierowane są do osób zainteresowanych zdobyciem wiedzy i umiejętności potrzebnych do funkcjonowania w anglojęzycznym środowisku biznesowym, translatorycznym i marketingowym.

Wybierz kategorię studiów, którą jesteś zainteresowany:

Pomoc społeczna/ZUS (oferta 2018/19)

Filologia angielska (oferta 2018/19)

Zarządzanie (BHP i ochrona środ,ruch drogowy,energetyka,nieruchomości...) - (oferta 2018/19)

Logistyka (oferta 2018/19)

IT (oferta 2018/19)

Finanse i rachunkowość (oferta 2018/19)

PR Marketing (oferta 2018/19)

Bezpieczeństwo (oferta 2018/19)