Postgraduate Studies in English for Specific Purposes NOWOŚĆ!!! Filologia angielska (oferta 2018/19)

Dostępne miasta: Kraków

OPIEKUN MERYTORYCZNY

Dr Iga Maria Lehman

Jest socjolingwistką specjalizującą się w komunikacji międzykulturowej, badaniach nad tożsamością w perspektywie socjolingwistycznej, retoryce międzykulturowej i krytycznej analizie dyskursu; zastępca Redaktora Naczelnego Kwartalnika Neofilologicznego. Wśród nauczanych przez nią przedmiotów znajdują się: komunikacja międzykulturowa, teoria i praktyka komunikacji biznesowej, kursy ESL i IEP w kulturowo zróżnicowanych  środowiskach akademickich w Polsce i USA.

Wykładowcy:

Professor Robin Anderson has worked in the field of English as a Second Language for over 30 years and has taught in Portugal, UK, China and Italy. He has trained teachers in UK, Italy and China where he was Senior English Language Specialist for the British Government’s Overseas Development Administration programme. He is the author of four books on the study of English for Business and Economics and has published articles in academic journals on English for Specific Purposes, Motivational Studies and Discourse Analysis. He works as a researcher in the Faculty of Economics at the ‘Università degli Studi di Milano-Bicocca’, Italy.

Sylwia Kossakowska-Pisarek , PhD is a senior lecturer at the Centre for Foreign Language Teaching, the University of Warsaw, where she teaches Legal and Business English courses. She obtained her PhD degree from the University of Social Sciences in 2014 and is currently a teacher trainer there. Her interests include developing autonomy and intercultural competence, e-learning, LSP. She is the author of Key Legal Words and several articles in the area of second language acquisition.

Iga Maria Lehman, PhD is a sociolinguist specializing in Intercultural Communication, Identity Studies, Intercultural Rhetoric and Critical Discourse Analysis; deputy to the Editor-in-Chief of Neophilological Quarterly. Her experience includes teaching courses in Intercultural Communication, Theory and Practice of Business Communication, Practical Communication Skills: Presentations, Academic and Business Writing, ESL, and IEP in culturally diverse academic settings in Poland and the US.

OPIS KIERUNKU I CELE STUDIÓW

Celem kształcenia jest podniesienie kompetencji w zakresie  metodyki nauczania w zintegrowanym kształceniu przedmiotowo-językowym (CLIL) oraz metodyki nauczania przedmiotów specjalistycznych (ESP).

  • Jest to innowacyjny program, jedyny taki w kraju, zorientowany na przekazywanie studentom wiedzy teoretycznej i praktycznej w odniesieniu do europejskich i światowych wzorców i sposobów kształcenia w tym zakresie.
  • W efekcie kształcenia słuchacz będzie miał wiedzę w zakresie metodyki nauczania z wykorzystaniem nowoczesnych technologii oraz komunikacji międzykulturowej.
  • Słuchacz rozwinie swoje umiejętności w zakresie samodoskonalenia zawodowego oraz osobistych kompetencji komunikacyjnych. Będzie potrafił używać odpowiednich rejestrów językowych, efektywnie funkcjonować w wielokulturowym akademickim i szkolnym środowisku pracy.

ADRESACI STUDIÓW

  • Nauczyciele i lektorzy specjalistycznego języka angielskiego (English for Specific Purposes)
  • Absolwenci kierunków filologicznych, lingwistycznych i kolegiów nauczycielskich pragnących poszerzyć swoje kompetencje w zakresie nauczania języków specjalistycznych (ESP)
  • Osoby, które chcą zmienić swoją ścieżkę kariery i zostać lektorem specjalistycznego języka angielskiego
  • Osoby, które chcą efektywnie funkcjonować w profesjonalnym środowisku międzynarodowym

 

Wybierz kategorię studiów, którą jesteś zainteresowany:

Pomoc społeczna/ZUS (oferta 2018/19)

Filologia angielska (oferta 2018/19)

Zarządzanie (BHP i ochrona środ,ruch drogowy,energetyka,nieruchomości...) - (oferta 2018/19)

Logistyka (oferta 2018/19)

IT (oferta 2018/19)

Finanse i rachunkowość (oferta 2018/19)

PR Marketing (oferta 2018/19)

Bezpieczeństwo (oferta 2018/19)