Dostępne miasta: Kraków

OPIEKUN MERYTORYCZNY

dr inż. Bogdan Kamiński (e-mail: bogdan@insano.pl)

Doświadczony wykładowca i praktyk z ponad 35-letnim stażem z zakresu omawianych treści. Autor kilkunastu książek z zakresu grafiki komputerowej i nowoczesnej poligrafii. Wykładowca na wielu uczelniach warszawskich (WAT, PW, WIT, PWSBiA, SAN, Vistula).

OPIS KIERUNKU I CELE STUDIÓW

Studia podyplomowe Multimedialna grafika komputerowa w mediach kierowane są do osób pragnących doskonalić umiejętności zawodowe w obszarze zastosowań grafiki komputerowej w mediach. Wiedza i umiejętności absolwentów tej specjalności będzie obejmowała zarówno niezbędną wiedzę teoretyczną i praktyczną umiejętność stosowania nowoczesnych narzędzi informatycznych dla cyfrowego przetwarzania obrazu, dźwięku i animacji.

Studia dają wykształcenie specjalistów zakresie projektowania i przygotowywania materiałów multimedialnych dla potrzeb różnych mediów (między innymi w: reklamie, biznesowych prezentacjach multimedialnych, czasopismach, publikacjach książkowych, itd.) oraz kreowania elementów identyfikacji  wizualnej.

Profesjonalne umiejętności w obszarze zastosowań grafiki komputerowej w mediach stwarzają nowe możliwości uzyskania atrakcyjnej i dobrze opłacanej pracy zawodowej po ukończeniu studiów, zarówno w firmach małych, jak i dużych oraz w instytucjach prowadzących działalność publiczną (od szkół do ministerstw włącznie). Stwarzają również olbrzymie możliwości w zakresie rozwinięcia własnej działalności gospodarczej świadczącej różne usługi w zakresie grafiki komputerowej.

Cel

Celem studiów podyplomowych jest wykształcenie specjalistów o rozwiniętych umiejętnościach praktycznych w zakresie:

 • profesjonalnego podejścia do tworzenia prac przeznaczonych do drukowania różnymi technikami poligraficznymi, w tym poznanie tradycyjnych i cyfrowych technik drukarskich, z akcentem na drukowanie offsetowe i cyfrowe – wykłady autorskie
 • tworzenia akcydensów, czasopism, książek kierowanych do drukowania – aplikacja Adobe InDesign
 • profesjonalnego podejścia do projektowania interaktywnych dokumentów PDF – aplikacja Adobe InDesign
 • wykorzystania profesjonalnych aplikacji DTP dla potrzeb projektowania złożonych komputerowych grafik statycznych i animowanych – aplikacje Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe Animate (dawniej Flash)
 • tworzenia i obróbki filmów cyfrowych i reklam telewizyjnych – aplikacje Adobe Premiere, Adobe After Effects
 • tworzenia animowanych filmów rysunkowych - aplikacja AnimeStudio Pro 11 – obecnie Moho,
 • projektowania złożonych serwisów internetowych RWD - aplikacja WordPress z najlepszymi motywami i wtyczkami,
 • znajomości zasad tworzenia interaktywnych interfejsów graficznych na bazie języka ActionScript 3 – aplikacja Adobe Animate,
 • projektowania gier komputerowych na bazie języka ActionScript 3 – aplikacja Adobe Animate.

ADRESACI STUDIÓW

Oferta skierowana jest do osób pragnących zdobyć wiedzę i umiejętności praktyczne w zakresie profesjonalnego tworzenia grafiki multimedialnej. Pozwoli to bezproblemowo podjąć pracę w wydawnictwach, studiach graficznych, reklamowych, telewizji, studiach filmów rysunkowych oraz nauczycielom szkół średnich prowadzić nowoczesne programy nauczania z informatyki i grafiki.

Absolwenci podyplomowego studium Multimedialna grafika komputerowa w mediach będą mogli pracować w:

 • zespołach przygotowujących projekty graficzne w wydawnictwach,
 • agencjach reklamowych i prasowych,
 • drukarniach,
 • instytucjach i ośrodkach kultury (muzea, teatry, galerie sztuki),
 • działach graficznych przedsiębiorstw i urzędów,
 • studiach filmów rysunkowych,
 • firmach IT oferujących swoje usługi w zakresie kreowania wizerunku graficznego firm (jej identyfikacji wizualnej),
 • firmach projektujących gry komputerowe na bazie ActionScript,

  działach marketingu (jako ilustrator, grafik, czy brand manager).

SYLWETKA ABSOLWENTA

Zapotrzebowanie rynku pracy:

W szybko postępującej cyfryzacji gospodarki i rozwoju potrzeb na wszelkie typy przekazów wizualnych (w różnych mediach; między innymi w: reklamie, biznesowych prezentacjach multimedialnych, czasopismach, publikacjach książkowych, itd.) powoduje nieustanny wzrost zapotrzebowania na absolwentów uczelni o dużych, praktycznych umiejętnościach w obszarze grafiki komputerowej, a w szczególności w zakresie jej zastosowań w mediach. Wiedza i umiejętności absolwentów tej specjalności będzie obejmowała zarówno niezbędna wiedzę teoretyczna i praktyczna umiejętność stosowania nowoczesnych narzędzi informatycznych dla cyfrowego przetwarzania obrazu, dźwięku, animacji i filmu.

Uzyskiwana wiedza i umiejętności praktyczne:

Przedmioty realizowane w ramach studiów podyplomowych Multimedialna grafika komputerowa w mediach pozwalają na zdobycie teoretycznych i praktycznych umiejętności w zakresie szeroko rozumianej grafiki użytkowej:

 • Wprowadzenie do multimediów (wykłady autorskie)
 • Grafika wektorowa i bitmapowa (Adobe Illustrator, Adobe Photoshop),
 • Komputerowe przygotowanie publikacji DTP (Desktop Publishing) do drukowania: (Adobe InDesign),
 • Interaktywne publikacje elektroniczne PDF (Adobe InDesign),
 • Tworzenie grafiki interaktywnej (Adobe Animate + ActionScript 3.0)
 • Projektowanie animacji i interfejsów interaktywnych (Adobe Animate, język Adobe ActionScript 3.0),
 • Projektowanie serwisów internetowych (Wordpress),
 • Komunikacja wizualna i techniki identyfikacji wizualnej (Adobe Illustrator),
 • Projektowanie gier multimedialnych z grafiką 2D: gry biznesowe, gry rozrywkowe, gry logiczne, gry zręcznościowe (Adobe Animate+ActionScript),
 • Tworzenie filmów animowanych (AnimeStudio 11 obecnie Moho)

Projekty graficzne wykonywane w trakcie zajęć laboratoryjnych (w pracowniach komputerowych) oraz w ramach prac własnych (na własnych komputerach) ukształtują i rozwiną wysokie umiejętności praktyczne w posługiwaniu się takimi programowymi narzędziami jak:

Adobe Photoshop: programowe narzędzie do szeroko rozumianej obróbki statycznych obrazów bitmapowych. Posiada on mnóstwo przydatnych funkcji umożliwiających: retuszowanie fotografii, wykonywanie kolaży zdjęciowych i fotomontaży, a także stosować wiele plastycznych efektów specjalnych.

Adobe Illustrator: programowe narzędzia  do obróbki grafiki wektorowej. Oferowany zestaw narzędzi umożliwia projektowanie: znaków firmowych i logotypów, szyldów reklamowych, plakatów, złożonych rysunków technicznych, akcydensów, ulotek itp..

Adobe InDesign: programowe narzędzie stosowane przy przygotowywaniu składu drukarskiego, czyli publikacji elektronicznych DTP do drukowania.  Bogaty zestaw narzędzi ułatwia projektowanie zarówno profesjonalnych ulotek i folderów reklamowe, jak i wielostronicowych monografii.

Adobe Animate: programowe narzędzie oferujące środowisko umożliwiające przygotowywanie atrakcyjnych treści interaktywnej m.in. na strony internetowe z rozbudowanymi animacjami oraz filmów animowanych opartych na grafice wektorowej.

Adobe Premiere: programowe narzędzia  do tworzenia i edycji filmów cyfrowych,

Adobe After Effects: programowe narzędzie oferujące środowisko umożliwiające tworzenie filmów z efektami specjalnymi oraz reklam telewizyjnych,

WordPress: programowe narzędzie do tworzenia dowolnie złożonych

Wybierz kategorię studiów, którą jesteś zainteresowany:

Pomoc społeczna/ZUS (oferta 2018/19)

Filologia angielska (oferta 2018/19)

Zarządzanie (BHP i ochrona środ,ruch drogowy,energetyka,nieruchomości...) - (oferta 2018/19)

Logistyka (oferta 2018/19)

IT (oferta 2018/19)

Finanse i rachunkowość (oferta 2018/19)

PR Marketing (oferta 2018/19)

Bezpieczeństwo (oferta 2018/19)