Dostępne miasta: Kraków

OPIEKUN MERYTORYCZNY

dr inż. Zbigniew Jarząbek (e-mail: zbigniew.a.jarzabek@gmail.com)

Certyfikowany Black Belt LeanSigma, Ekspert Lean, Trener Wewnętrzny. Ukończył Biotechnologię na Politechnice Śląskiej, a w roku 2001 na Uniwersytecie Śląskim uzyskał tytuł doktora nauk biologicznych w dziedzinie biochemii. Od 15 lat praktyk Lean, zawodowo związany z sektorem farmaceutycznym. Pracował w organizacjach produkcyjnych jako Koordynator Laboratorium, Ekspert Lean oraz Menadżer Lean, a obecnie pełni funkcję Menadżera Doskonalenia Procesów w branży usługowej (IT). Obszary specjalizacji to głównie rozwiązywanie problemów, praca standaryzowana oraz mapowanie procesów. Współautor publikacji na temat Lean w prasie brażowej. Od roku 2013 rozwija własną działaność w obszarze szkoleń, warsztatów i wdrożeń Lean. Pracował dla firm takich jak Grupa Armatura, Nordea Bank, Inline Polska, Bahlsen, Victaulic i innych.

WYKŁADOWCY

Anna Oleksy

Ekspert Zarządzania, Psycholog Biznesu, Trener, Mediator. Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Wydział Zarządzania i Marketingu oraz Uniwersytetu SWPS na kierunku Społeczna Psychologia Przedsiębiorczości i Zarządzania. Łączy twardą wiedzę z zakresu Lean Management z aspektami mediacji strategicznej, elementami zarządzania błędem w organizacji oraz technikami twórczego rozwiązywania problemów. Ma wieloletnie doświadczenie zawodowe uzyskane w korporacjach będących światowymi liderami na rynku. Od 2012 roku pracuje jako niezależny doradca. Od 2013 roku rozwija autorski model zrównoważonego doskonalenia organizacji w ramach własnej firmy Azymut Consulting. Jej kluczowe kompetencje to doskonalenie organizacji, planowanie rozwoju i strategii firm, optymalizacje Lean, zarządzanie projektami (certyfikat Prince2), zarządzanie procesami. Pracowała min. dla takich klientów jak General Motors, DB Schenker, Grupa Raben, Bank BPH, WEPA, Interstal, Grupa Armatura

Maciej Wiertel

Wieloletni Praktyk Lean i Kaizen, Niezależny Konsultant, Trener. Doświadczenie zdobył pracując kilkanaście lat na stanowiskach managerskich w firmach z branży motoryzacyjnej. Zarządzał Działami Planowania i Kontrolowania Produkcji, Zarządzania Łańcuchem Dostaw oraz Logistyki Wewnętrznej.

Współpracował jako dostawca z Toyota, Porsche, GM, Ford Motor Company, Nissan, Renault, Audi oraz Volkswagen. Kierował projektami wdrożenia produkcji nowych wyrobów oraz transferami linii produkcyjnych do Polski. Opracował i wdrożył kompletny system typu pull flow, zarządzany kartami Kanban dla wyrobów gotowych, produkcją w toku oraz dostawcami.

Od 12 lat zajmuje się szkoleniami i projektami wdrożeniowymi jako niezalezny konsultant. Obszary specjalizacji to: optymalizacja przepływu materiału oraz przepływu informacji, praca standardowa, wdrożenia Lean w procesach administracyjnych. Uczestniczył w opracowaniu i wdrożeniu elementów systemów produkcyjnych w firmach produkcyjnych w Europie, Azji, USA i Afryce.

OPIS KIERUNKU I CELE STUDIÓW

Koncepcja Lan Management stała się dzisiaj najczęściej wybieranym sposobem zarządzania procesami w organizacjach, generując zapotrzebowanie na ekspertów w tym zakresie. Kierunek Lean Leader odpowiada na to zapotrzebowanie, dostarczając praktycznych umiejętności niezbędnych do wdrażania usprawnień. Kierowany jest zarówno do sektora produkcyjnego jak i usługowego. W program studiów silnie wbudowany jest aspekt związany z przywództwem, będący integralną częścią koncepcji Lean.

Przedmioty specyficzne dla produkcji to na przykład „SMED” oraz „Mapowanie strumienia wartości (VSM)”, a specyficzne dla usług to „Mapowanie przepływu informacji” oraz „Agile w zarządzaniu procesami i projektami”. Połączenie w ramach jednych studiów obu aspektów jest świadomym zabigiem pozwalającym na wzajemną inspiracje i szerokie rozumienie biznesu.

Stosowanie metodologii Lean umożliwia uzyskanie przewagi konkurencyjnej opartej na sprawdzonych wzorcach biznesowych. Zyski z wdrożenia Lean to:

 • Podniesienie satysfakcji klienta
 • Zaangażowanie pracowników
 • Skrócenie czasu przetwarzania
 • Poprawa bezpieczeństwa
 • Poprawa jakości
 • Wygenerowanie oszczędności

Zajęcia z przedmiotów ujętych w programie studiów prowadzą praktycy realizający projekty dla firm z sektora produkcyjnego i usługowego. Wszyscy mają doświadczenie trenerskie i są pasjonatami Lean Management. Jedne zajęcia w trakcie trwania studiów zostaną przeprowadzone w Firmie w formie warsztatu.

Celem studiów jest dostarczenie wiedzy i umiejętności niezbędnych do wdrażania usprawnień w firmach produkcyjnych i usługowych za pomocą metodyki Lean tak, aby zrealizować cele biznesowe tych organizacji

ADRESACI STUDIÓW

 • Specjaliści i inżynierowie zajmujący się wsparciem bądź optymalizacją procesów
 • Pracownicy działów Lean, Kaizen i Ciągłego Doskonalenia
 • Kadra kierownicza średniego i wyższego szczebla
 • Właściciele małych i średnich przedsiębiorstw
 • Wszystkie osoby zainteresowane zwiększeniem kompetencji w zakresie doskonalenia procesów i organizacji

SYLWETKA ABSOLWENTA

Osoba kończąca studia Lean Leader jest przygotowana do praktycznego prowadzenia warsztatów, szkoleń i wdrożeń Lean. Coraz częściej wymagają się tego typu umiejętności od wszystkich Specjalistów i Menadżerów w organizacji.

Wybierz kategorię studiów, którą jesteś zainteresowany:

Pomoc społeczna/ZUS (oferta 2018/19)

Filologia angielska (oferta 2018/19)

Zarządzanie (BHP i ochrona środ,ruch drogowy,energetyka,nieruchomości...) - (oferta 2018/19)

Logistyka (oferta 2018/19)

IT (oferta 2018/19)

Finanse i rachunkowość (oferta 2018/19)

PR Marketing (oferta 2018/19)

Bezpieczeństwo (oferta 2018/19)