Edukacja dla bezpieczeństwa- studia podyplomowe kwalifikacyjne NOWOŚĆ !!! Pedagogika (oferta 2018/19)

Dostępne miasta: Kraków

OPIEKUNOWIE MERYTORYCZNI

Dr Edward Rygała (e-mail: michal.rygala@wp.pl)

Wykładowca(były adiunkt i Kierownik Zakładu Bezpieczeństwa Narodowego WAM i UJK) problematyki Bezpieczeństwa Narodowego: Zarządzania Kryzysowego, OC i OT, Systemów Ratowniczych RP. Współautor kilku podręczników do PO i „Edb”,programów nauczania i przewodników dla nauczycieli( z aktualnymi numerami dopuszczenia MEN).Współautor konferencji metodycznych  dla nauczycieli w większości Kuratorium w RP. Absolwent AON(ASzW).

Dr Adam Gogacz (e-mail: agogacz@san.edu.pl)

Absolwent filozofii na Uniwersytecie Łódzkim. Badacz edukacji kulturowej, w tym zagadnień związanych z wielokulturowością oraz miejscem człowieka we współczesnym świecie. Europejski ekspert kompetencji społecznych, trener edukacji włączającej.  Wieloletni dydaktyk na pedagogice, kształcący przyszłych pedagogów i nauczycieli. Autor i współautor wielu publikacji, w tym podręczników do edukacji włączającej, edukacji wielokulturowej, kształcenia u dzieci kompetencji społecznych ale również z zakresu e-learningu Promotor ponad 100 prac magisterskich i ponad 200 licencjackich.

OPIS KIERUNKU I CELE STUDIÓW

Celem studiów jest nadanie uprawnień do nauczania przedmiotu” Edukacja dla bezpieczeństwa” oraz zajmowania stanowisk  w administracji rządowej i samorządowej związanych z „Bezpieczeństwem narodowym”.

Ponadto celem zasadniczym  studiów podyplomowych jest aktualizacja wiedzy związanej z Bezpieczeństwem narodowym i Ochroną życia i zdrowia  ludności,jak również uzupełnienie lub rozszerzenie wiedzy z zakresu –„postępowanie ratownika niemedycznego na miejscu zdarzenia” oraz kształtowania podstaw i udoskonalenie umiejętności praktycznych w zakresie ochrony życia i zdrowia uczniów i nauczycieli w czasie realizowania programów nauczania.

Uczestnicy studiów zapoznają się z aktualnymi problemami bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego charakterystycznymi dla podstawy programowej MEN .

Wykładowcy pomogą słuchaczom w ukształtowaniu indywidualnych umiejętności  związanych z realizacją programu nauczania zgodnie z „podstawą programową „MEN.

ADRESACI STUDIÓW

Oferta studiów kwalifikacyjnych kierowana jest przede wszystkim do nauczycieli po studiach I i II stopnia, którzy chcieliby uzyskać uprawnienia do realizowania przedmiotu „EdB” w procesie nauczania i wychowania w szkole. A w odniesieniu do  pracowników administracji publicznej do poszerzenia wiadomości dotyczących zadań „ochrony ludności”(OC,KSR-G, Systemy ratownicze RP) oraz innych problemów z tym związanych.

SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwenci będą wyposażeni w wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu „Ochrony ludności czasu „Pokoju” i „Wojny”. W  odniesieniu do nauczycieli ”EdB” również w umiejętność zabezpieczenia życia codziennego w toku realizowania programów nauczania.

Wybierz kategorię studiów, którą jesteś zainteresowany:

Pomoc społeczna/ZUS (oferta 2018/19)

Filologia angielska (oferta 2018/19)

Zarządzanie (BHP i ochrona środ,ruch drogowy,energetyka,nieruchomości...) - (oferta 2018/19)

Logistyka (oferta 2018/19)

IT (oferta 2018/19)

Finanse i rachunkowość (oferta 2018/19)

PR Marketing (oferta 2018/19)

Bezpieczeństwo (oferta 2018/19)