Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna z terapią i wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka Pedagogika (oferta 2018/19)

Dostępne miasta: Kraków

OPIEKUN MERYTORYCZNY

Dr Adam Gogacz  (email: agogacz@san.edu.pl)

Absolwent filozofii na Uniwersytecie Łódzkim. Badacz edukacji kulturowej, w tym zagadnień związanych z wielokulturowością oraz miejscem człowieka we współczesnym świecie. Europejski ekspert kompetencji społecznych, trener edukacji włączającej.  Wieloletni dydaktyk na pedagogice, kształcący przyszłych pedagogów i nauczycieli. Autor i współautor wielu publikacji, w tym podręczników do edukacji włączającej, edukacji wielokulturowej, kształcenia u dzieci kompetencji społecznych ale również z zakresu e-learningu Promotor ponad 100 prac magisterskich i ponad 200 licencjackich.

OPIS KIERUNKU

Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna z terapią pedagogiczną i wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka to trzysemestralne studia podyplomowe kwalifikacyjne, przeznaczone dla osób chcących pracować jako nauczyciele w przedszkolach i szkołach podstawowych, w klasach I – III (tzw. kształcenie zintegrowane). Program studiów daje pełne przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje określone w  najnowszych przepisach prawnych, w pełni zgodne z Krajowymi Ramami Kwalifikacji oraz Standardami Kształcenia Nauczycieli. Dodatkowo studia dają nauczycielom kwalifikacje do prowadzenia zajęć w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dzieci, uczestnictwa w tzw. zespołach diagnostycznych.

Umożliwia podjęcie pracy w:

  • przedszkolach,
  • szkołach podstawowych w kalach I-III
  • świetlicach terapeutycznych,
  • poradniach psychologiczno-pedagogicznych,
  • placówkach opiekuńczo-wychowawczych (zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, terapeutyczne)

CELE STUDIÓW

  • Uzyskanie wymaganego prawem przygotowania pedagogicznego niezbędnego do pracy w przedszkolu i szkole podstawowej na I poziomie edukacyjnym (przedszkole i kształcenie zintegrowane – klasy I – III szkoły podstawowej),
  • dostarczenie wiedzy i umiejętności z zakresu diagnozy pedagogicznej,
  • poszerzenie umiejętności w zakresie praktycznego stosowania terapii pedagogicznej,
  • poszerzanie kompetencji w zakresie pracy z dzieckiem wymagającym.

ADRESACI STUDIÓW

Adresatem studiów jest każdy absolwent studiów pedagogicznych I i II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, który chciałby uzyskać uprawnienia niezbędne do pracy w przedszkolach i szkołach podstawowych oraz wiedzę i umiejętności w zakresie terapii pedagogicznej i wspomagania rozwoju dziecka, jak również osoby posiadające przygotowanie pedagogiczne i pragnące zdobyć kwalifikacje do pracy na I etapie edukacyjnym oraz do uczestniczenia w zespołach diagnostycznych, pracy korekcyjno – kompensacyjnej z małymi dziećmi mającymi szczególne potrzeby edukacyjne.

KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z UCZESTNICTWA W STUDIACH

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Społecznej Akademii Nauk dające kwalifikacje do pracy w charakterze nauczyciela na I etapie edukacyjnym.

Wybierz kategorię studiów, którą jesteś zainteresowany:

Pomoc społeczna/ZUS (oferta 2018/19)

Filologia angielska (oferta 2018/19)

Zarządzanie (BHP i ochrona środ,ruch drogowy,energetyka,nieruchomości...) - (oferta 2018/19)

Logistyka (oferta 2018/19)

IT (oferta 2018/19)

Finanse i rachunkowość (oferta 2018/19)

PR Marketing (oferta 2018/19)

Bezpieczeństwo (oferta 2018/19)