Zarządzanie w ubezpieczeniach społecznych NOWOŚĆ!!! Pomoc społeczna/ZUS (oferta 2018/19)

Dostępne miasta: Kraków

OPIEKUN MERYTORYCZNY

dr Małgorzata Olszewska

OPIS KIERUNKU I CELE STUDIÓW

  • Celem zasadniczym i przewodnim studiów podyplomowych jest aktualizacja wiedzy prawnej i praktycznej z ubezpieczeń społecznych, podniesienie kwalifikacji oraz przygotowanie uczestników do działalności zawodowej w zakresie obejmowania kierowniczych stanowisk            
  • Uczestnicy studiów zapoznają się z obowiązującymi przepisami prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, zdrowotnych oraz zarządzania funduszami w ZUS, otwartymi funduszami emerytalnymi, pracowniczymi programami emerytalnymi
  • Studia mają na celu uaktualnienie i uzyskanie wyspecjalizowanej wiedzy z zakresu ochrony danych osobowych

ADRESACI STUDIÓW

Studia skierowane są do pracowników ZUS oraz absolwentów wyższych uczelni licencjackich lub magisterskich, chcących poszerzyć swoją wiedzę z zagadnień związanych z ubezpieczeniami społecznymi, zdrowotnymi, świadczeniami chorobowymi, wypadkowymi, zarządzaniem funduszami w ZUS,  pragnących uzyskać dodatkowe kwalifikacje w zakresie ochrony danych osobowych i prawa pracy oraz wszystkich innych osób zainteresowanych tą tematyką.

SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwenci będą wyposażeni w wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu  ubezpieczeń społecznych, zdrowotnych, zarządzania funduszami w ZUS, zarządzania otwartymi funduszami emerytalnymi oraz pracowniczymi programami emerytalnymi,  zdobędą wiedzę również z zakresu ochrony danych osobowych i prawa pracy.

Wybierz kategorię studiów, którą jesteś zainteresowany:

Pomoc społeczna/ZUS (oferta 2018/19)

Filologia angielska (oferta 2018/19)

Zarządzanie (BHP i ochrona środ,ruch drogowy,energetyka,nieruchomości...) - (oferta 2018/19)

Logistyka (oferta 2018/19)

IT (oferta 2018/19)

Finanse i rachunkowość (oferta 2018/19)

PR Marketing (oferta 2018/19)

Bezpieczeństwo (oferta 2018/19)