Organizacja, Zarządzanie i Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego NOWOŚĆ!!! Zarządzanie (BHP i ochrona środ,ruch drogowy,energetyka,nieruchomości...) - (oferta 2018/19)

Dostępne miasta: Kraków

OPIEKUN MERYTORYCZNY

mgr inż. Roman Kołysko  (email: rkolysko@gmail.com)

Absolwent Wydziału Budownictwa Lądowego Politechniki Łódzkiej, kierunek Inżynieria Komunalna. Ukończone  studia podyplomowe z zakresu Gospodarki Miejskiej na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego. Uprawnienia budowlane w 2 specjalnościach: drogowej i sanitarnej.

Praca na budowach lub w zarządzaniu drogami - zawsze na stanowiskach kierowniczych lub w nadzorze. Również praca w  Wojewódzkim Przedsiębiorstwie Dróg i Mostów w Łodzi (specjalista ds. technicznych),  Wydziale Dróg Urzędu Miasta Łodzi oraz w Wojewódzkim Przedsiębiorstwie Robót Drogowych w Łodzi (z-ca dyrektora ds. technicznych).

Od 2004 roku praca w charakterze koordynatora, inspektora nadzoru lub zarządzającego na dużych budowach w Rybniku, Poznaniu, Katowicach, Dąbrowie Górniczej, Łodzi i Żywcu , gdzie znaczącym zakresem inwestycji jest budowa i przebudowa dróg.

Spośród wybudowanych dużych obiektów użyteczności publicznej najbardziej znaczącymi są Manufaktura w Łodzi wraz z otaczającym układem drogowym oraz kompleks komunikacyjny w centrum Katowic (dworzec kolejowy wraz z podziemnym dworcem autobusowym i przejazdem drogowym pod dworcem kolejowym), a także duża Galeria Katowicka powiązana kubaturowo z tym obiektem komunikacyjnym.

Od roku 2011 również wykładowca w Studium Podyplomowym Organizacji, Zarządzania i Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Społecznej Akademii Nauk w Łodzi.

Wykładowcy:

mgr inż. Roman Kołysko – zarządzanie drogami oraz przepisy techniczne dotyczące dróg,

nadinspektor Policji mgr Krzysztof Szymański – analizy przyczyn i prewencja dotycząca wypadków drogowych,

projektant Dominik Wróbel – sporządzanie projektów stałej i czasowej organizacji ruchu,

przedstawiciel Firmy SZANSA z Bielska Białej – współtwórca aplikacji ZWTraffic do sporządzania projektów organizacji ruchu,

oraz

przedstawiciele szczebla kierowniczego organu zarządzania drogami i ruchem drogowym.

OPIS KIERUNKU I CELE STUDIÓW

Studia podyplomowe Organizacji, Zarządzania i Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego nakierowane są na przekazanie od podstaw lub pogłębienie wiedzy słuchaczy z zakresu: :

-  praktycznej interpretacji  przepisów prawnych i normatywów technicznych związanych z zarządzaniem drogami,

- zarządzania ruchem drogowym,  ze szczególnym naciskiem na bezpieczeństwo wszystkich użytkowników,,

-  uwrażliwienia  słuchaczy  na  bezpieczeństwo użytkowników dróg na wszystkich etapach zarządzania drogami: planowanie dróg, realizacja, eksploatacja, przeglądy okresowe  i utrzymanie dróg,

-  współpracy między zarządcami  dróg różnych kategorii oraz organem zarządzającym ruchem na drogach danej kategorii,

- umiejętność samodzielnego opracowania projektu organizacji ruchu w oparciu o specjalistyczne programy komputerowe ZWCAD i ZWTraffic.

ADRESACI STUDIÓW

 • Pracownicy zarządów dróg wszystkich szczebli zajmujący się planowaniem inwestycji drogowych, nadzorem nad wykonawstwem, utrzymaniem i eksploatacją dróg oraz okresowymi przeglądami dróg.
 • Pracownicy zarządów dróg o wykształceniu niedrogowym, którzy zajmują się zagadnieniami bezpieczeństwa ruchu i chcą uzupełnić swoje kwalifikacje.
 • Funkcjonariusze Policji i Straży Miejskiej zajmujący się bezpieczeństwem ruchu, szczególnie w aspekcie stanu dróg.
 • Początkujący projektanci dróg.
 • Osoby zainteresowane sporządzaniem projektów organizacji ruchu – stałej ii na czas prowadzenia robót.
 • Działacze samorządowi, pracownicy firm drogowych, pracownicy firm zarządzających drogami wewnętrznymi – związani z   organizacją i bezpieczeństwem ruchu drogowego.
 • Pracownicy firm komercyjnych wykonujących przeglądy okresowe dróg oraz prowadzących roboty drogowe.
 • Osoby planujące podjęcie pracy w organach kontrolnych i nadzoru nad ruchem drogowym oraz w administracji drogowej.

SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwent studiów podyplomowych  staje się osobą – pracownikiem o:

 • uporządkowanej wiedzy i znajomości korzystania z  przepisów dotyczących zarzadzania drogami i ruchem drogowym,
 • umiejętności przygotowania podręcznych opracowań  na temat aktualnego stanu dróg, potrzeb remontowych i utrzymaniowych oraz potrzeb związanych z poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 • posiadanych podstawach sporządzania mapy cyfrowej dróg i projektów organizacji ruchu,
 • większej wrażliwości na problemy bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 • możliwościach przygotowywania materiałów  i zabierania głosu w dyskusjach na tematy drogowe.

Wybierz kategorię studiów, którą jesteś zainteresowany:

Pomoc społeczna/ZUS (oferta 2018/19)

Filologia angielska (oferta 2018/19)

Zarządzanie (BHP i ochrona środ,ruch drogowy,energetyka,nieruchomości...) - (oferta 2018/19)

Logistyka (oferta 2018/19)

IT (oferta 2018/19)

Finanse i rachunkowość (oferta 2018/19)

PR Marketing (oferta 2018/19)

Bezpieczeństwo (oferta 2018/19)