Zarządzanie Zasobami Ludzkimi – Przywództwo, Innowacyjność, Partnerstwo NOWOŚĆ !!! Zarządzanie (BHP i ochrona środ,ruch drogowy,energetyka,nieruchomości...) - (oferta 2018/19)

Dostępne miasta: Kraków

OPIEKUN MERYTORYCZNY

dr Rafał Tyszkiewicz (e-mail rtyszkiewicz@spoleczna.pl)

Koncentruje się na nowoczesnych metodach i technikach zarządzania z uwzględnieniem zarządzania relacjami z dostawcami oraz klientami. Autor publikacji naukowych z zakresu Zarządzania i Logistyki.

OPIS KIERUNKU I CELE STUDIÓW

Celem studiów jest:

  • Celem studiów jest przekazanie wiedzy i praktycznych umiejętności niezbędnych współczesnym menedżerom. Dzięki dużemu udziałowi zajęć o charakterze warsztatowym, prowadzonych w małych grupach, słuchacze nie tylko otrzymują nowoczesną wiedzę z zakresu zarządzania organizacjami, ale nabywają umiejętności w stawianiu i rozwiązywaniu ważnych problemów menedżerskich, m.in. umiejętności prowadzenia analizy strategicznej i marketingowej, budowy planów strategicznych, marketingowych, kadrowych i finansowych, prowadzenia negocjacji, rozwiązywania konfliktów, planowania i organizowania projektów, a także ich kontrolowania i oceny.
  • Dodatkowo słuchacze uczą się pracy zespołowej, wymieniają się doświadczeniami oraz nawiązują kontakty, które później procentują w dalszej karierze zawodowej.

ADRESACI STUDIÓW

Studia skierowane są do absolwentów wyższych uczelni licencjackich, magisterskich i technicznych, chcących poszerzyć swoją wiedzę o zagadnienia związane zarządzaniem przedsiębiorstwem.Program kształcenia w ramach studiów skierowany jest również do managerów, liderów, kierowników działów przedsiębiorstw różnych branż.

SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwent studiów podyplomowych „Przywództwo, Innowacyjność, Partnerstwo” posiada wiedzę umożliwiającą rozpoznawanie, analizowanie i wyjaśnianie zjawisk i praw gospodarczych zachodzących w organizacjach oraz uwarunkowań realizacji funkcji zarządzania w organizacjach, posługuje się nowoczesnymi metodami i technikami zarządzania. Absolwent jest przygotowany do zastosowania wiedzy teoretycznej i rozwiązywania praktycznych problemów zarządzania w różnych organizacjach i instytucjach. Jest on przygotowany do podjęcia pracy na stanowisku kierownika/menedżera średniego i wyższego szczebla, w przedsiębiorstwach, instytucjach administracji państwowej i lokalnej.

Wybierz kategorię studiów, którą jesteś zainteresowany:

Pomoc społeczna/ZUS (oferta 2018/19)

Filologia angielska (oferta 2018/19)

Zarządzanie (BHP i ochrona środ,ruch drogowy,energetyka,nieruchomości...) - (oferta 2018/19)

Logistyka (oferta 2018/19)

IT (oferta 2018/19)

Finanse i rachunkowość (oferta 2018/19)

PR Marketing (oferta 2018/19)

Bezpieczeństwo (oferta 2018/19)